Úvodní strana » Pozvánka

Pozvánka

Představenstvo obchodní společnosti

Agrofruct a.s.

 

IČ 474 68 181, se sídlem Dolní Ředice, K Třešňovce 247, PSČ 533 75

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

pobočka Pardubice, v oddílu B, vložka 732,

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

na

místo konání: kancelář notářky JUDr. Dagmar Příborské, Pardubice, Sukova třída 1556,

 

 

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku rozhodnutím o změně stanov (nové úplné znění stanov společnosti).
  4. Závěr.

 

  • Akcionáři mohou své vyjádření k pořadu valné hromady společnosti doručit společnosti nejpozději do 10-ti dnů přede dnem konání valné hromady.
  • K jednotlivým bodům pořadu jednání je navrhováno následující usnesení valné hromady s uvedeným odůvodněním:

 

 

Agrofruct, a.s.

Kontaktujte nás

+420 602 416 832

agrofruct@agrofruct.cz